KAM NA VÝLET

Výhledy do okolí

Již za posledními chalupami Slavče, po vystoupání na první hřebínek, Vás překvapí nečekaný pohled a budete-li pokračovat dál uvidíte a ucítíte mnohem víc. 

Mlýny a hamry na Klenském potoce

V okolí Slavče je možno dojít podél Klenského potoka kolem Louzova, Kýznerova mlýnaTrajerovu mlýnu a kolem Valchy až na Buškův Hamr  - funkční hamr se třemi třemi vodními koly, která pohání buchar, brus a dmychadla u výhně. Z Klenského potoka vede k hamru náhon s přepadovou vodní kaskádou. Při dobrém stavu vody v Klenském potoce je možno vidět Buškův hamr v provozu.

Poutní kostely

Nedaleko Trhových Svinů je poutní kostel Nejsvětější trojice

Na svazích Kraví hory je poutní kostel Dobrá Voda 

Slepičí hory

Přímo nad Slavčí se táhne hřeben Slepičích hor s nejvyšším vrcholem - Kohout 871 mnm odkud lze dojít kolem Myslivny pod Kohoutem po Nebeských schodech na druhý nejvyšší vrchol Slepičích hor - Vysoký kámen lidově Slepici 865 mnm

Čížkrajické rybníky

Romantické zákoutí u Všího rybníku.

Staré duby na hrázi Nového Rybníka

Dále stojí za navštívení okolí Svinenského potoka, kde je nad Sviny celá řada mlýnů, hamr,  vesnická tvrz Žumberk a minipivovar Žumberk. Po úzké silničce se ze Žumberku dostanete přes Klažary do Kamenné, kde můžete navštívit Muzeum vysídlených obcí Novohradska. 

V Nových Hradech je na ostrohu, nad říčkou Stropnicí, chráněn hlubokými hradními příkopy, hrad Nové Hrady.  Cestou z náměstí na hrad stojí za malou zastávku Novohradská kovárna . Na malou dobrotu se pak můžete zastavit v kavárně Kousek. 

U Nových Hradů stojí za návštěvu, mimo pěkné přírody plné hub, borůvek a čistých rybníků také Skanzen pohraničního opevnění, Zevlův mlýn, Tereziino údolí s lázničkami a umělým vodopádem, tvrz Cuknštejn, vodní nádrž Humenice. Nejen dětem se pak bude určitě líbit v Muzeu Novohradských hor v sýpce v Horní Stropnici , kde si náštěvníci můžou upéct pečivo. Sýpka je jak muzeem tak i rozhlednou. V Horní Stropnici pak můžete navštívit pod svahem Kraví hory koupaliště. Cesta z Horní Stropnice na hranice do Šebj, vede mezi polosamotami v Dlouhé Stropnici, pod kamennou pyramidou a dřevěnou zvonicí u Pasek. 

Okolím Horní Stropnice a Moorbach Harbachu v Rakousku vede přeshraniční zážitková stezka Via Verde s 9. zastávkami.

Na houbaření jsou ideální zapomenuté příhraniční hvozdy Novohradských hor kolem Šejb, Hojné Vody, Černého údolí a Žofína, kde je nedaleko romantické klazury - Zlaté Ktiše , zrekonstruovaná lesovna Žofín.

Zlatá Ktiš
Zlatá Ktiš

Další nádrží pro plavení dřeva je Pohořský rybník - klazura s čistou vodou lákající ke koupání. Proti proudu Pohořského potoka se dostanete, po asfaltové silnici, romantickým údolím až do Pohoří na Šumavě odkud se můžete vydat do nedalekého Rakouska a dále na Kamenec, nejvyšší vrchol Novohradských hor, nebo k pramenům Lužnice. 

Benešovem nad Černou protéká říčka Černá, kterou pod Děkanskými Skalinami lemují skalní věže. Pod troskami hradu Sokolčí jsou pak lezecké stěny. Za Mlýnem U Dubu, jsou u Jírovi skály v Černé hluboké tůně nabízející osvěžení i v tom nejparnější létě.         

Dominantou Borovan je Augustiniánský klášter - nejmenší, ale zároveň nejkrásnější klášter v jižních Čechách.  V Borovanech, v Podzámčí, si můžete v Ateliéru Nazaret namalovat vlastní keramiku. Nedaleko se pak můžete vykoupat na novém přírodním koupališti Lazna a navštívit nedaleký rybník Pražan a Borovanský mlýn s půdou plnou pohádek. Okolo Borovan vede pás polorozbořených, ale i zachovalých pěchotních pevností - ŘOPíků. Zachovalý bunkr je v Borovanech - Objekt X.a/15/C a ŘOP 182/33/A140-Z je na Veselce. 

Na dohled Borovan je u Trocnova Památník Jana Žižky. Naučná stezka Vás provede od Žižkova dvorce, kolem Žižkova památníku k místu narození Jana Žižky a kolem Grandlového rybníku až k Mikšovu dvorci.  Ve Dvorci je pak unikátní soukromá ZOO. 

Milovníci piva mohou navštívit pivovar Jílovice , kde je možno zajezdit si na koniU Jílovic je pak rašeliniště Červené blatoRašeliniště, kde vrstva rašeliny misty dosahuje až osmi metrů. 

V Besednici lze navštívit nejen koupaliště, ale i Muzeum venkovského života. Nad Besednicí, je rozhledna Slabošovka , odkud je to nedaleko k Malši na hrad Pořešín

Vodáci a milovníci koupání mohou využít celé řady půjčoven lodí a vyzkoušet vodácké výlety na Vltavě  a na Lužnici a unikátní akce jako je jarní a podzimní  splutí Malše.  Čistou vodu si při koupání za parného léta můžete užít v Čížkrajických rybnících, na koupališti v Dobrkovské Lhotce, na koupališti v Besednici nebo v Horní Stropnici. Osvěžení v křišťálově čisté vodě Vám nabídne také Pohořský rybník, Zlatá Ktiš a říčka Černá, ale i horní tok říčky Dračice nebo nedaleké pískovny u Klikova/Tuště a pískovny Cep u Suchdola nad Lužnicí .